נגישות

שטיח במבצע #1

שטיח במבצע #1

צבעים דומיננטיים:

ב'ז

סטאפבי לבן 2X3 במקום 9000 ₪ – 2,900 ₪.

לייעוץ ושאלות על השטיח