נגישות

שטיח במבצע #12

שטיח במבצע #12

צבעים דומיננטיים:

סגול
ב'ז

בלוצ' 1.12X1.90 במקום 2000 ₪ – 600 ₪.

לייעוץ ושאלות על השטיח