נגישות

#48427

#48427

צבעים דומיננטיים:

אפור
כחול

מידות קיימות:

3.00x2.50

משיכות מכחול אופקיות

לייעוץ ושאלות על השטיח