נגישות

#48434

#48434

צבעים דומיננטיים:

תכלת
חאמרה

מידות קיימות:

3.00x2.50

ניו יורק סיטי

לייעוץ ושאלות על השטיח