נגישות

#48436

#48436

-2

צבעים דומיננטיים:

חאמרה

מידות קיימות:

3.00x2.50

קשאן מודרני בשילוב משי

לייעוץ ושאלות על השטיח