נגישות

#48441

#48441

צבעים דומיננטיים:

תכלת
כסף

מידות קיימות:

3.00x2.50

הגן החבוי

לייעוץ ושאלות על השטיח