נגישות

#48442

#48442

צבעים דומיננטיים:

אפור
סגול

מידות קיימות:

3.00x2.50

משרביות

לייעוץ ושאלות על השטיח