נגישות

#48443

#48443

צבעים דומיננטיים:

אדום
אפור

מידות קיימות:

3.00x2.50

משרביות

לייעוץ ושאלות על השטיח