נגישות

#48445

#48445

5800

צבעים דומיננטיים:

פשתן

מידות קיימות:

3.00x2.50

מעויינים מעניינים

לייעוץ ושאלות על השטיח