נגישות

שטיח קילים #8

שטיח קילים #8

מידות קיימות:

308X184

דוגמאת כוכבים טיפוסית

לייעוץ ושאלות על השטיח