נגישות

#42377

#42377

6500

צבעים דומיננטיים:

צהוב
חאמרה
מוקה

צבעים דומיננטיים:

מידות קיימות:

290x254

קילים בהשראת שטיחי מאזאנדראן עתיקים ממחוז נחשב בפרס, בגווני חמים

לייעוץ ושאלות על השטיח